TJTP1121 Service Design Project (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Digitaalisten palveluiden määrittelyssä ja muotoilussa yhdistyvät teknologia, palveluiden sisältö ja palveluiden käyttäjien tarpeet. Tällä opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen projektityö, jossa muotoillaan, analysoidaan ja esitetään ideoita digitaalisiksi palveluiksi. Kurssilla esitellään nousevia teknologioita ja tekniikoita digitaalisten palveluiden muotoiluun ja määrittelyyn. Opiskelijat soveltavat kurssilla digitaalisen palvelun määrittelyprosessia ja tekniikoita.

Suoritustavat

Opintojakso toteutetaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää noudattaen. Opiskelijat toteuttavat ryhmässä digitaalisten palveluiden muotoilu- ja määrittelyprojektin. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat lyhyen määrämuotoisen oppimispäiväkirjan kokemuksestaan. Opintojakson opintopisteperustainen työmäärä on 54 tuntia, joka jakaantuu seuraavasti: Vuorovaikutteiset tilaisuudet 3 h; Projektityö 48 h; Oppimispäiväkirjan täyttäminen 3 h.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija tunnistaa palveluiden määritelyprosessin vaiheita ja samalla myös luovan prosessin vaiheita Opiskelija osaa myös kuvata tekniikoita palvelumuotoiluun ja määrittelyyn liittyvien tehtävien ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan soveltaa näitä tekniikoita tehtävien ratkaisemiseen ja hyödyllisten ideoiden luomiseen ja esittämiseen.

Additional information

Vastaa opintojaksoa TJTP112.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Literature

  • Csikszentmihalyi, M. (1996). Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.; Stickdorn, M., Schneider, J., Andrews, K., & Lawrence, A. (2011). This is service design thinking: Basics, tools, cases. Hoboken: Wiley.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching