TJTP111 Introduction to Information Systems (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi käsittelee tietojärjestelmätieteen keskeisiä osa-alueita: Tietoyhteiskunnan kehitys ja historia; Tietojärjestelmät ja tietojärjestelmätiede; Tietojärjestelmien kehittäminen; Elektroninen liiketoiminta; Tietojärjestelmät organisaatioissa; Tietojärjestelmien käyttö ja käyttäjät; Informaatioturvallisuus ja -yksityisyys; Tietojärjestelmäosaaminen, työmahdollisuudet ja urapolut

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen tapahtuu luentoihin ja muuhun materiaaliin perustuvilla, kurssin aikana suoritettavilla kirjallisilla yksilötehtävillä. Lisäksi suorittamiseen liittyy luentojen läsnäolovaatimus (75% osalta) tai läsnäoloja korvaavat tehtävät.

Arviointiperusteet

Opiskelija saa kurssista hyväksytyn suorituksen, kun seuraavat ehdot täyttyvät: 1) Opiskelijan kaikki kirjalliset yksilötehtävät on hyväksytty. 2) Luentojen läsnäolovaatimus täyttyy (75% osalta, allekirjoitukset nimilistoissa) tai läsnäoloja korvaavat tehtävät on hyväksytty.

Learning outcomes

Opintojakson tarkoituksena on kehittää tietojärjestelmätieteen opiskeluun liittyviä perustaitoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 1) Ymmärtää tietojärjestelmätieteen keskeiset osa-alueet, työmahdollisuudet ja urapolut. 2) Osaa soveltaa tietojärjestelmiin liittyviä peruskäsitteitä. 3) Osaa analysoida tietojärjestelmiin liittyviä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Description of prerequisites

Kurssi on ensimmäinen tietojärjestelmätieteen opintojakso. Se järjestetään vuosittain lukuvuoden alussa. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Kurssin ensisijainen kieli on suomi, joskin kurssilla käsitellään myös englanninkielistä materiaalia. Kurssille osallistuu noin 150-250 opiskelijaa. Valtaosa heistä on juuri aloittanut tietojärjestelmätieteen pääaineen opinnot. Kurssin opiskelijoilla on tavallisesti 0-5 opintopistettä suoritettuna ennen kurssin alkamista. Keskeisen ryhmän muodostavat äskettäin ylioppilastutkinnon suorittaneet ja siihen liittyvät valmiudet hankkineet opiskelijat. Kurssille osallistuu myös pieni määrä sivuaineopiskelijoita sekä täydentäviä opintoja suorittavia maisteriopiskelijoita erilaisista kokemus- ja opintotaustoista.

Literature

  • Kurssin kirjallisuus koostuu kirjojen luvuista, artikkeleista ja/tai muusta relevantista materiaalista. Kirjallisuuden valinnassa korostetaan opintonsa aloittaville opiskelijoille soveltuvaa helppolukuisuutta, selkeyttä sekä tutustumista alan englanninkieliseen kirjallisuuteen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching