TJTA114 Basics of Information Systems Management (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tietohallinnon merkitys liiketoiminnalle on nykypäivänä suuri. Sen rooli on kehittynyt puhtaasta tukitoiminnosta kriittiseksi osaksi liiketoimintaa. Opintojakson aikana opiskelijat tutustuvat laajasti tietohallintoon ja sen toimintaan myös tietohallinnon asiakkaan näkökulmasta. Opintojaksolla käydään läpi tietohallintotoiminnon roolia ja hallintaa, tutustutaan tietohallinnon vastuualueisiin, sekä käytännön työkaluihin. Tietohallinnon toimenkuvan muutos palveluiden tuottajasta ostajaksi korostaa hankintaosaamisen merkitystä. Opintojakson aikana opiskelijat toteuttavat ryhmissä harjoitustyön, jossa opittuja asioita peilataan tosielämän ilmiöihin.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan seuraamalla luentoja, perehtymällä kurssin materiaaleihin sekä tekemällä kotitentti ja harjoitustyö.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu kotitenttiin ja harjoitustyöhön.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietohallintotoiminnon ja sen henkilöstön hallintaa, palvelutuotannon hallintaa, sekä tietojärjestelmien eri toteutustapoja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tietoresurssien koordinointia ja hallintaa, sekä tietohallinnon hyvää hallintotapaa. Opiskelija osaa arvioida investointien kannattavuutta, sekä ymmärtää tietohallintoon liittyvien palveluiden ja tavaroiden hankintaa. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus tietohallinnon merkityksestä liiketoiminnalle.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti tietojärjestelmätieteen opiskelijoita, valtaosin kandidaattiohjelman ensimmäistä vuotta suorittavia. Opiskelijoilla ei ole aiempaa ymmärrystä tietohallinnosta.

Study materials

Tenttimateriaalina toimivat luentokalvot sekä artikkelipaketti, jonka artikkelit esitellään luentojen edetessä.

Literature

  • Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth. International Student Version. (10th ed.): Wiley.; Nolan, R., & McFarlan, F. W. (2005). Information Technology and the Board of Directors. Harvard Business Review, 83(10), 96-106 ; Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (1995). Explaining Development and Change in Organizations. The Academy of Management Review, 20(3), 510-540. doi:10.2307/258786; Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. Academy of Management Review, 522-537.; Beynon-Davies, P. (2007). Informatics and the Inca. International Journal of Information Management, 27(5), 306-318. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2007.05.003.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching