TILS7301 Master's Thesis (Statistics as a Secondary Subject) (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tilastotieteessä syventävien opintojen opinnäytetyön tavoitteena on perehdyttää tutkielman tekijä johonkin tilastotieteen ongelmakokonaisuuteen. Osa tilastotieteen lopputöistä tehdään yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Arviointiperusteet

• Tekijän työpanoksen merkitys teorian esittelyssä
• Tutkielman laajuus ja aineiston riittävyys
• Tutkielman rakenteen johdonmukaisuus
• Kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
• Tutkielman kokoonpano (esitystapa, tyyli sekä kieliasu ja taitto)
• Matemaattisten tulosten todistaminen ja johtaminen
• Empiirisessä työssä tutkimusmenetelmien valinta ja soveltaminen
• Empiirisessä työssä johtopäätösten johtaminen aineistosta

Learning outcomes

-

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (30 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching