TILS710 Master's Seminar (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Seminaarin tarkoituksena on edistää pro gradu -tutkielman tai syventävien opintojen opinnäytetyön valmistumista. Seminaari kestää kaksi lukukautta. Jokainen opiskelija pitää molempina lukukausina esitelmän ja opponoi yhden esitelmän. Seminaarissa opetellaan kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja tieteellisten tulosten suullista esittämistä.

Learning outcomes

Seminaarin suorittanut:

* osaa määritellä tutkimusongelman ja kertoa miksi se on tärkeä,
* osaa valita oikean tavan lähestyä tutkimusongelmaansa,
* löytää riittävän vastauksen tutkimusongelmansa,
* osaa raportoida ratkaisunsa kirjallisesti ja suullisesti sellaisella tavalla, että samassa opintojen vaiheessa oleva toinen opiskelija kykenee sitä seuraamaan,
* osaa kommentoida muiden opiskelijoiden seminaaritöitä,
* osaa kirjoittaa matemaattista ja muuta tieteellistä tekstiä, jossa esitetyt väitteet perustellaan,
* osaa käyttää kirjallisessa ja suullisessa ilmaisussaan hyvää suomen kieltä,
* osaa tieteellisessä kirjoittamisessa vaadittavan viittaamisen taidon ja osaa rakentaa lähdeluettelon,
* kykenee kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa tai syventävien opintojen opinnäytetyönsä seminaarin jälkeen.

Description of prerequisites

LuK tutkielma hyväksytty. Pro gradu -tutkielman tai syventävien opintojen opinnäytetyön ohjaaja ja aihe selvillä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching