TILS666 History of Statistics (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Seminaarissa käydään läpi tilastotieteen keskeisiä saavutuksia huipulta huipulle. Painopiste on enemmän asioissa kuin henkilöissä. Tällaisia aiheita ovat esim. pienin neliösumma, käänteinen todennäköisyys, tilastografiikka, keskeinen raja-arvolause, normaalijakauma, otosvaihtelun mittaaminen, korrelaatio, regressio, t-jakauma, Pearson—Fisher-kiistan synty, suurin uskottavuus, todennäköisyyden aksiomatisointi, survey-otanta, bootstrap ja Markov chain Monte Carlo. Toki muitakin aiheita voi ehdottaa.

Suoritustavat

Luentoja ja seminaariesityksiä.

Arviointiperusteet

Seminaarin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista istuntoihin sekä oman esitelmän kirjoittamista ja esittämistä.

Learning outcomes

Seminaarin menestyksellisesti suorittanut tuntee tilastotieteen keskeiset saavutukset 1700-luvun puolivälistä nykyaikaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching