TILS350 Bayes Statistics 2 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Bayes-tilastotiede mahdollistaa ennakkotietojen ja datan yhdistämisen systemaattisella tavalla. Hierarkkisten Bayes-mallien avulla on mahdollista kuvata monimutkaisiakin ilmiöitä. Kurssilla käsitellään bayesialäista data-analyysia ja posteriorijakauman estimoinnissa tarvittavia menetelmiä, erityisesti Markovin ketju Monte Carloa. Käytännön data-analyysiin sovelletaan R- ja OpenBUGS-ohjelmistoja. Kurssilla käsitellään mallinvalintaa ja mallikritiikkiä Bayes-näkökulmasta ja luodaan myös katsaus päätöksentekoteoriaan ja regularisointiin.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa hierarkkisia tilastollisia Bayes-malleja kompleksisille ongelmille,
osaa käyttää OpenBUGS-ohjelmistoa data-analyysissa, pystyy suoriutumaan vaativasta posteriorijakauman laskennasta, ymmärtää MCMC-menetelmän käyttöön liittyvät ongelmat, osaa arvioida Bayes-mallien sopivuutta.

Description of prerequisites

Tämä on syventävien opintojen kurssi, jossa edellytetään matemaattisen tilastotieteen perusasioiden osaamista, lineaarisen (seka)mallin sekä yleistetyn lineaarisen mallin tuntemusta, R-ohjelmointivalmiutta sekä erityisesti Bayes-tilastotiede 1 -kurssin asioiden hallintaa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching