TILS210 Survival Models (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Elämästä ei selviä hengissä, mutta mitkä tekijät vaikuttavat riskiin kuolla? Tätä ja muita samankaltaisia kysymyksiä voidaan tutkia elinaika-analyysilla. Kuoleman sijaan kiinnostunuksen kohteena oleva tapahtuma voi olla esimerkiksi sairastuminen, jonkin koneen rikkoontuminen tai kuluttajan päätös tietyn tuotteen hankkimisesta. Kurssilla esitellään elinaika-aineiston peruskäsitteitä kuten välttöfunktio, vaarafunktio ja kumulatiivinen vaarafunktio. Näiden estimointia käsitellään luokittelemattomien, luokiteltujen ja sensuroitujen havaintojen tapauksissa. Välttöfunktioiden estimointiin ja vertailuun käytetään parametrittomia, semiparametrisia ja parametrisia menetelmiä (esim. elinaikataulukot, Kaplan-Maierin estimaatit, rank-testit, Coxin suhteellisen vaaran malli, parametriset mallit, jne.). Menetelmien käyttöä harjoitellaan R- ja SAS-ohjelmistojen avulla.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
• tuntee elinaika-aineiston erityispiirteet ja elinaika-analyysin keskeiset käsitteet,
• tuntee erilaisia tapoja mallintaa elinaika-aineistoa,
• osaa analysoida elinaika-aineistoja tilastollisten ohjelmistojen avulla
Lisäksi tilastotieteen opintosunnan opiskelija hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän
tilastotieteen teorian.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Description of prerequisites

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 2, R-kurssi, SPSS-kurssi

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi, perusvalmiudet R ja SPSS-ohjelmistojen käyttöön.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching