TILS1510 Missing data (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi käsittelee tilastollista päättelyä puuttuvan tiedon tapauksessa. Puuttuvan tiedon ongelma kohdataan lähes kaikissa empiirisissa aineistoissa ja puuttuvalla tiedolla voi olla suuri vaikutus aineiston pohjalta tehtäviin päätelmiin. Kurssilla esitellään painotukseen, moni-imputointiin ja uskottavuuspäättelyyn perustuvat tavat puuttuvan tiedon käsittelyyn ja näitä menetelmiä sovelletaan todellisiin ja simuloituihin aineistoihin. Kurssilla käsitellään myös erilaisia tutkimusasetelmia puuttuvan tiedon näkökulmasta.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille suunnatussa osiossa käsitellään myös laskennallisten menetelmien toteuttamista (mm. EM-algoritmi) sekä keskeisiä teoreettisia tuloksia ja käytetään työvälineenä simulointia.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin suorittanut

ymmärtää puuttuvan tiedon vaikutuksen tilastolliseen päättelyyn
tuntee puuttuvan tiedon lajit,
osaa tulkita tutkimusasetelman suunnitellusti puuttuvana tietona,
osaa havaintojen painotukseen, moni-imputointiin ja mallintamiseen perustuvat tavat puuttuvan tiedon käsittelyyn

Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian ja osaa toteuttaa laskennallisia menetelmiä.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille kurssin laajuus on 5 op
Muilla opiskelijoilla luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Description of prerequisites

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, Yleistetyt lineaariset mallit 2, R-kurssi, SPSS-kurssi, SAS-kurssi.

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi, perusvalmiudet R ja SPSS-ohjelmistojen käyttöön.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching