TILP360 Final Assignment of Basic Courses (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Harjoitustyönä tehdään pieni tilastollinen tutkimus annetusta aineistosta, aiheiden jakotilaisuudessa jaetaan tehtävälista.

Suoritustavat

Harjoitustyö.
Tarkemmin opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Lopputyön tekemiseen ja raportin kirjoittamiseen annetaan ohje ja lopputyö hyväksytään, kun työn kaikki tehtävät on tehty ja tekemisessä on käytetty oikeita menetelmiä ja raportti on kirjoitettu ohjeen mukaisesti ja aikataulua noudattaen.
Arvioinnissa huomioidaan aikataulun noudattaminen sekä raportin selkeys ja johdonmukaisuus. Myös menetelmien monipuoliseen käyttöön ja tulosten sujuvaan esittämiseen kiinnitetään huomiota.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut:
* osaa soveltaa kursseilla Data ja mittaaminen sekä Datasta malliksi esiteltyjä menetelmiä yksinkertaisissa käytännön tilanteissa SPSS-ohjelmistoa käyttäen
* osaa tulkita ja raportoida analyysien tulokset

Description of prerequisites

Lopputyön aiheen saa hakea, kun Data ja mittaaminen ja SPSS-kurssi on suoritettu (tai suoritetaan pian) ja kun Datasta malliksi kurssin osalta on vähintään ilmoittauduttu tenttiin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching