TILP100 Introduction to Statistics (2–3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Kurssi on studia generalia -tyyppinen luentosarja, eikä sillä vielä opetella tilastomenetelmiä. Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Historiaa. Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä.

Suoritustavat

Luentokurssi (3 op): luennot, luentomateriaalin lueskelua, omaa ajattelua.
Kurssitenttejä järjestetään kaksi pian luentojen päättymisen jälkeen.

Verkkokurssi (2 op): itsenäistä opiskelua verkossa olevan materiaalin pohjalta. Tentitään verkkokurssin tehtävillä.
Huom. Verkkokurssi on vain 2 opintopistettä.

Arviointiperusteet

Luentokurssilla kurssitentit ja lopputentit ovat monivalintatenttejä. Kurssin arvosana määräytyy tentistä saadun pistemäärän perusteella. Arvosana-asteikko on opetusohjelmassa.

Verkkokurssilla tehtävistä saadun pistemäärän perusteella. Arvosana-asteikko on opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Ymmärtää, miksi tilastotiede tosiaan on empiirisen (havaintoaineistoon perustuvan) tutkimuksen harjoittajan paras kaveri. Kehittää modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa. Hurmaantua sattuman viehätyksestä ja aavistaa, kuinka sitä voisi hallita. Oppia laatimaan hyviä graafisia ja numeerisia esityksiä.

Description of prerequisites

Bayesiläisen ajattelutavan mukaan aineisto muokkaa ennakkokäsityksiä, kunhan nämä eivät ole kategorisen ehdottomia minkään vähänkään mahdollisen suhteen. Avoimin mielin matkaan siis...

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching