TILJ330 Computational Statistics (3–5 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Seminaarin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija laskennallisen tilastotieteen ja datatieteen uusimpiin menetelmiin ja työvälineisiin. Kurssin tarkka sisältö muotoutuu osallistujien kiinnostuksen kohteiden perusteella ja toteutuskertojen välillä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, seminaariesitelmä(t) ja harjoitustyö

Jatko-opiskelijoilla lisäksi seminaarin järjestelyihin liittyvät tehtävät.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu seminaariesitelmiin ja harjoitustyöhön. Arvioinnissa käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan suorittamaa arviointia.

Learning outcomes

Kurssin suorittanut

tuntee nykyaikaisessa data-analyysissa käytettäviä laskellisia menetelmiä, ohjelmointikieliä ja ympäristöjä,

osaa toteuttaa vaativan tilastollisen analyysin usealla lähestymistavalla/ohjelmointikielellä ja arvioida eri toteutustapojen vahvuuksia ja heikkouksia,

osaa toimia erilaisten tietorakenteiden, tietokantaympäristöjen ja projektityökalujen parissa ja

osaa arvioida ja kehittää omaa työskentelytapaansa sekä

pystyy hankkimaan itsenäisesti lisätietoja kurssin aiheista.

Additional information

Jatko-opiskelijoiden lisäksi kurssi soveltuu myös maisterivaiheen opiskelijoille.

Description of prerequisites

Kandidaatin tutkinto tilastotieteestä tai vastaavat tiedot. Kokemus R-ohjelmiston käytöstä.

Study materials

Seminaariesitelmät ja niiden lähteet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching