TILA410 R-Course (1–2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

R-verkkokurssi on jaettu aihekokonaisuuksiin, jotka liittyvät mm. ohjelmiston peruskäyttöön perehdyttämiseen, omien funktioiden kirjoittamiseen ja tilastolliseen laskemiseen.

Suoritustavat

Harjoitukset ja kurssin lopputentti. Ohjatulla verkkokurssilla mahdollisuus osallistua ohjauksiin.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys verkossa olevassa kurssin lopputentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Verkkokurssin suorittanut
• osaa ladata R-ohjelmiston koneelleen ja asentaa ja ladata ohjelmiston paketteja, tuntee R-ympäristön ja osaa käyttää R:n ikkunoita
• osaa muodostaa vektorin, matriisin ja datakehikon, osaa käsitellä ja muokata vektoria, matriisia ja datakehikkoa poimien alkioita, rivejä/sarakkeita, osaa laskea tunnuslukuja tai muita lukuja valmiista vektorista, matriisista tai datakehikosta
• osaa lukea aineiston R:ään datakehikkona
• osaa piirtää kuvia aineistosta
• osaa tehdä tilastollisia testejä
• osaa käsitellä R:n valmiita funktioita, kuten pnorm
• osaa kirjoittaa funktion
• osaa tehdä numeerista laskentaa, hakea funktion minimiä, maksimia tai laskea integraalia
• osaa käsitellä merkkijonoja yksinkertaisimmissa tapauksissa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching