TIES324 Signal Processing (4–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi keskittyy signaalinkäsittelyn perusteisiin. Se kattaa perusoperaatiohin liittyvän teorian, digitaalisten suotimien suunnittelun sekä niiden soveltamisen MATLAB-ympäristössä. Sovellusalueina kuvantamissignaalit (EEG/MEG) ja musiikki.

Suoritustavat

Tentti

Learning outcomes

Opiskelija tuntee käytetyimmät signaalinkäsittelymenetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännön analyyseissä.

Description of prerequisites

Matematiikan opintoja.

Study materials

S.K.Mitra, "Digital Signal Processing" Luentokalvot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English

Teaching