TIEP1830 Introduction to robotics (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Robotiikan perusteet, sisältäen mm.
• Robotin määritelmä
• Robotiikan historia
• Robottien mekaniikka
• Robotiikan jaottelu (teollisuusrobotit, palvelurobotit)
• Robotiikan käyttömahdollisuudet ja käyttökohteet
• Robotiikkaan liittyvät haasteet.

Suoritustavat

Itsenäisesti suoritettava. Luentopäiväkirja luentotallenteista.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset perusvalmiudet robotiikasta, jotka mahdollistavat omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.
Kurssin suoritettuaan opiskelija:
• Robotiikan perusteiden hallinta (määritelmä, mekaniikka ja jaottelu)
• Saada kuva robotiikan erilaisista käyttömahdollisuuksista
• Ymmärtää robotiikkaan liittyviä haasteita

Description of prerequisites

Ei pakollisia esitietoja, soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille.

Study materials

• Kurssimateriaali ja luentodiat
• Muu robotiikkaan liittyvä kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching