THIS114 Economic Crises (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään taloudellisten kriisien historiaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti.
Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan talouden kriisien opiskelija ymmärtää:

- miksi ja miten talouden kriisit syntyvät ja loppuvat
- talouden suhdannevaihtelut makro- ja mikrotasoilla.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op.

Literature

  • Boserup, Ester, Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure (1965)
  • Kindleberger, Charles P., Manias, panics, and crashes (2000)
  • Diamond, Jared, Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä (2. painos 2007)
  • Oliver, Michael J., Aldcroft, Derek H. (eds), Economic Disasters of the Twentieth Century (2007)
  • Ward-Perkins, Bryan, The Fall of Rome (2005)
  • Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (2014)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching