THIS113 History of Business Management (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään johtamisen ja johtajuuden merkitykseen ja toimintaan suhteessa yhteiskunnan historialliseen kehitykseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan talouden johtamisen historian opiskelija

- ymmärtää johtamisen ja johtajuuden historiallista merkitystä erilaisissa organisaatioissa
- osaa tarkastella johtajien ja taloudellisen eliitin toimintaa suhteessa yhteiskunnan historialliseen kehitykseen.

Study materials

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op.

Literature

  • Freedman, Lawrence, Strategy: A History (2013)
  • Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600 - 1920 (2004)
  • Chandler, Alfred D. Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (1981)
  • Mintzberg, Henry, The rise and fall of strategic planning : reconceiving roles for planning, plans, planners (2000)
  • Harcourt, Bernard E., The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order (2011)
  • Stiles, TJ,. The first tycoon: The epic life of Cornelius Vanderbilt (2009)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching