TGEY1000 How to live to a centenarian? (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• Aktiivinen vanheneminen
• Toimintakyky ja terveys
• Vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys

Suoritustavat

• Orientaatiotapaaminen
• Orientaatioluento
• Verkkokurssi Moodlessa. Jaksolla on itseopiskelua ja kirjallisia oppimistehtäviä

Arviointiperusteet

Orientaatiotapaaminen ja orientaatioluento hyväksytty / hylätty
Verkko-opiskelu: Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti verkkokurssille. Arvioinnista 10 % perustuu verkko-opiskelussa aktiiviseen osallistumiseen ja 90 % tehtäviin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Moodlessa opintojakson verkkokurssilla

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
• osaa kuvata, mitä gerontologia tarkoittaa
• osaa kuvata toimintakyky-käsitteen eri osa-alueet
• hahmottaa ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuden

Study materials

• Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja sekä ajankohtaisia gerontologian tieteenalan julkaisuja

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching