STOS3006 Social Work Practice III in Finland (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakso syventää opiskelijan asiantuntijuutta sosiaalialan johtamistehtävissä, vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä tai tutkimus- tai kehittämisprojektien johtamis-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.
Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityön opintojen myötä tapahtunutta ammatillista kehittymistä yksilöllisenä ja yhteisöllisenä prosessina, hahmotetaan opiskelijan tavoitteita ja mahdollisuuksia tulevassa työelämässä ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, työssäoppimisjakso (40 työpäivää), kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin, kirjalliset tehtävät, työssäoppimisjaksosta ohjaajan arviointi ja loppuraportt

Learning outcomes

Opiskelija saavuttaa valmiuden johtaa asioita ja ihmisiä, kehittää, suunnitella ja arvioida toimintaa, ja syventää asiantuntijuuttaan sosiaali- ja terveysalan johtamistehtävissä, vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä tai tutkimus- tai kehittämisprojektien johtamis-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.
Hän osaa toimia moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti sekä kumuloida sosiaalialan tiedontuotantoa.
Opiskelija osaa jäsentää omaa sosiaalityön osaamistaan ja ammatillista kehittymistään ja tiedostaa erilaiset sijoittumismahdollisuudet työelämässä.

Description of prerequisites

Edellytetään, että Sosiaalityön käytännöt II suoritettu

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Opettajan osoittamaa ja itsenäisesti hankittua oheiskirjallisuutta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching