STOS3005 Social and Health Services and the Rights of Service Users (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ihmisoikeuksien ja asiakkaan oikeuksien juridinen perusta, kansainväliset sopimukset ja Suomen lainsäädäntö. Muuttuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja uudet palveluiden järjestämisen tavat asiakkaiden oikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta. Eri asiakasryhmien oikeudet, erityisesti alaikäiset, vanhukset ja vammaiset ihmiset.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, kirjallinen työ

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmäkeskusteluihin, esseen hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opiskelija tiedostaa ja omaksuu vahvan ihmisoikeuksien ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeuksien, oikeusturvan, tiedonsaannin ja itsemääräämisoikeuden näkökulman sekä juridisten oikeuksien että sosiaalityön arvojen ja etiikan kannalta. Hän osaa analysoida kriittisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toiminnan, sen muutosten ja uusien palveluiden tuottamisen tapojen (yksityistäminen, palveluiden kilpailutus, vastuuttaminen, henkilökohtaistaminen jne.) vaikutuksia ihmisoikeuksien ja asiakkaan oikeuksien näkökulmasta sekä asiakastyössä, sosiaalialan hallinnossa ja johtamisessa että sosiaalityön tutkimuksessa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Nykänen, Eeva; Kalliomaa-Puha, Laura ja Mattila, Yrjö (toim.) (2017): Sosiaaliset oikeudet - näkökulmia perustaan ja toteutumiseen. THL, Teema: TEE_026.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching