STOS255 Theoretical Approaches in Social Work Research (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jaksolla perehdytään sosiaalityön tutkimuksen kannalta keskeisiin yhteiskuntatieteellisiin ja sosiaalityön teorioihin.

Suoritustavat

- Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
- Ryhmätyöskentely
- Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

- Luennot ja ryhmätyöskentely edellyttävät läsnäoloa.
- Kirjallinen tehtävä

Learning outcomes

Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ja sosiaalityön tutkimuksen nykysuuntauksia ja niiden syntyyn vaikuttaneita teoriaperinteitä ja osaa käyttää niitä maisterintutkielman teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • B. Jallinoja, R., H. Hurme & K. Jokinen (toim.) (2014): Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus
  • Lisäksi suoritetaan kaksi teosta seuraavista:
  • D. Ashorn, U., L. Henriksson ym. (toim.) (2010): Yhteiskunta ja terveys: klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus.
  • C. Saari, J., S. Taipale & S. Kainulainen (toim.) (2013): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu. (verkossa)
  • Shaw, I., (2016): Social Work Science. Columbia University Press
  • A. Mäntysaari, M., A. Pohjola & T. Pösö (toim.) (2009): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching