STOS145 Leadership and Management in Social and Health Care (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jaksolla syvennytään sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen ja hallinnon ajankohtaisiin erityispiirteisiin ja kysymyksiin. Jaksossa painotetaan asiantuntijuuden ja osaamisen johtamisen teemoja sekä strategista johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi perehdytään johtamisen psykologisiin ulottuvuuksiin henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.

Suoritustavat

- Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen
- Ryhmätyöskentely
- Harjoitustehtävien suorittaminen
- Tentti

Arviointiperusteet

- Kontaktiopetus edellyttää läsnäoloa
- Kirjallinen tehtävä

Learning outcomes

Opiskelija saa valmiudet ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä hyvinvointipalveluiden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • TAI
  • 4. Lisäksi yksi artikkeli “Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance” -lehden uusimmasta vuosikerrasta.
  • 3. Pekkarinen, E. (2010): Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. Avauksia 7/2010. THL. (verkossa)
  • http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2279-3
  • Kuusisto-Niemi, S. (2016): Tiedon hallinta sosiaalihuollossa: tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana. Väitöskirja. itä-Suomen yliopisto. Saatavilla verkossa<br /><http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2279-3>
  • JA
  • 2. Tuomala, M. (2009 tai uudempi lisäpainos): Julkistalous. Gaudeamus, HUOM! VAIN osat I ja II (sivut 15–148), osasta III luku 11 (sivut 245–261) ja osa IV (sivut 321–400).
  • 1. Vartiainen, P., S. Ollila ym. (2013): Johtajana kaaoksen reunalla. Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista? Gaudeamus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching