SLOP180 Slovak Communication (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Osallistuminen kieliharjoituksiin tai kielikursseille Slovakiassa.

Arviointiperusteet

Opettajan arviointi suullisesta taidosta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- hallitsee käytännön slovakin kieltä
- osaa keskustella yleisluonteisista aiheista melko vaivattomasti
- hallitsee erilaisia tekstin ymmärtämisstrategioita.

Additional information

Suositus ajoituksesta: lukuvuoden aikana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching