SLOP160 Text Workshop (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Harjoitukset, ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät), itsearviointi (oppimispäiväkirjat), lopputentti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee tekstien eri tyylilajeja ja tekstityyppejä
- pystyy lukemaan sanomalehtiä sekä seuraamaan yleiskielisiä esityksiä slovakiksi, esim. uutis- ja ajankohtaisohjelmat
- osaa huomioida puherekisterien eroja sekä kirjakielen konventioita.
- pystyy tuottamaan yksinkertaisia suullisia sekä kirjallisia slovakinkielisiä tekstejä.
- Taitotaso: B2 (CEFR)

Description of prerequisites

Kurssi sopii SLOP130 Kielioppikurssin suorittaneille tai B2-taitotason omaaville (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot).

Suositus ajoituksesta: Suositellaan perusopintojen loppupuolella

Study materials

Krížom krážom. Slovenčina B1. Kamenárová, R. et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2011.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Literature

  • Krížom krážom. Slovenčina B1. Kamenárová, R. et al. Univerzita Komenského, Bratislava 2011.; ISBN: 978-80-223-3035-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching