SLOP130 Slovak Grammar (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät), itsearviointi (oppimispäiväkirjat), lopputentti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- pystyy selviytymään arkisista asiointitilanteista
- pystyy osallistumaan useimpiin vapaamuotoisiin suullisiin käytännön tilanteisiin
- pystyy myös kertomaan ja kir­joittamaan tapahtumista, kokemuksista ja tunteista sekä osaa perustella mielipiteensä
- hallitsee slovakin kielen rakenteita hyvin
- Taitotaso: B1 (CEFR)

Description of prerequisites

Kurssi sopii Slovakki 2-kurssin suorittaneille tai B1-taitotason omaaville (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot).

Study materials

Krížom krážom. Slovencina A2. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2009.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Literature

  • Krížom krážom. Slovencina A2. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošatová, Univerzita Komenského, Bratislava 2009.; ISBN: 978-80-223-3265-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching