SHIS114 Political History (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään tietämystä Suomen poliittisesti historiasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

- osaa selittää poliittisen historian problematiikkaa
- pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä vaihtoehtoisista malleista valtiollisessa päätöksenteossa
- osaa vertailla eri tasojen poliittisten toimijoiden merkitystä historiassa.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Literature

  • Kinnunen, Tiina, Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen (2006)
  • Rentola, Kimmo, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970 (2005)
  • Tikka, Marko, Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918 – 1921 (2006)
  • Kettunen, Pauli, Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki (2008)
  • Aunesluoma, Juhana, Kettunen, Pauli (toim.), The Cold war and the politics of history (2008)
  • Meinander, Henrik, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching