SHIS001 Research Methods (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään tietämystä tutkimusmenetelmistä. Menetelmäopinnot suoritetaan ennen maisteriseminaarin loppuun saattamista.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi ja / tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Menetelmäopintojen jälkeen opiskelija

- tuntee historiatieteellisen tutkimusprosessin
- osaa soveltaa erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusmenetelmiä omissa opinnoissaan
- pystyy vertailemaan erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja ja selitysmalleja Suomen historiassa
- on laajentanut tieteellistä ajatteluaan ja valmiuksiaan.

Study materials

Alla mainitut Burken ja Kalelan teokset suoritetaan kirjatenttinä (yhteensä 4 op). Loppuosan opintojaksosta voi suorittaa joko kontaktiopetuksena, esseenä tai kirjatenttinä valitsemalla kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Literature

  • Kalela, Jorma, Historiantutkimus ja historia (2002)
  • Burke, Peter, History and Social Theory, second edition (2005)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching