SAXS1036 Literary Studies (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija syventää kirjallisuuden tutkimuksen käsitteistön tuntemustaan sekä tulkinta- ja analyysitaitojaan ohjaajan kanssa sovittavan kirjallisuuden pohjalta. Analysoitavat teokset valitaan yhdeltä (3 op) tai kahdelta (5 op) aikakaudelta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
• on syventänyt ymmärrystään tekstin ja monilukutaidon käsitteistä
• osaa analysoida kirjallisuuden eri lajityyppejä kirjallisuudentutkimuksen käsitteistöä, näkökulmia ja menetelmiä hyödyntäen
• osaa dokumentoida ja reflektoida omaa luku- ja analyysikokemustaan
• osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa

Additional information

Opiskelija voi suorittaa tämän kurssin osana syventäviä opintojaan 5 op:n laajuisena, mikäli hän ei ole suorittanut aineopinnoissa JY:n kurssia SAXA036.

Description of prerequisites

SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German

Teaching