SAXA1020 Literary Studies I (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään kertomakirjallisuuden rakenteita ja niiden analyysia erilaisten kaunokirjallisten tekstityypien avulla. Itsenäistä lukemista (3 lyhyehköä tekstiä).

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %).
Aktivisuus opetuksessa, suulliset ja kirjalliset tehtävät (20 % painoarvo)
Kotitentti (80 % painoarvo):

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

• tuntee kertomakirjallisuuden rakenneanalyysin perusteita
• tuntee proosatekstien tyypilliset erikoispiirteet ja tulkitsemisstrategiat
• osaa soveltaa oppimaansa kertomakirjallisuuden tulkintaan
• osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa

Description of prerequisites

perusopinnot

Study materials

Optimassa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German

Teaching