SAXA051 History of the Federal Republic of Germany (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään Saksan liittotasavallan poliittista ja sosiaalista historiaa 1945 - 2000

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu jaetun oppimateriaalin avulla. Vaihtoehtoisesti itsenäinen opiskelu.

Arviointiperusteet

Lopputentti

Learning outcomes

o osaa kuvailla Saksan liittotasavallan historian eri vaiheet ja niiden taustatekijät
o tuntee yhteyksiä, syitä ja seurauksia ilmiöiden ja eri vaiheiden välillä.

Additional information

Tämän opintojakson voi suorittaa ulkomaisessa yliopistossa.

Study materials

Teksti- ja kuvamateriaalit ovat Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
German
No published teaching