SAXA030 Written Communication: From Finnish to German I (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla syvennetään saksan kirjallisen viestinnän kirjallisten tekstien tuottamisen ja virheanalyysin avulla.

Suoritustavat

Kontaktiopetus. Vaihtoehtoinen suoritustapa: tiedekunnan tenttipäivänä suoritettu kirjallinen (4 t) koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Arviointiperusteet

Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %).
Arvosana perustuu kahteen tunnilla laadittavaan tekstiin.

Learning outcomes

• osaa laatia kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
• osaa soveltaa oppimiaan rakenteita ja sanastoa erilaisissa (arkipäivän) teksteissä;
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti sekä yksi- että kak-sikielisiä sanakirjoja.

Study materials

Langenscheidt:in ja kaksikielisen sanakirjan käyttö on sallittu

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuttava säännöllisesti opetukseen (väh. 80 %), oppimistehtävät.
Language:
German

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoriutuminen.
Language:
German
Study methods:

Kirjallinen koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Teaching