POLS3014 Political Analysis (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Poliittisen kielen ja visuaalisten ilmiöiden tulkintaan liittyvien tutkimusotteiden syventäminen tukemaan opiskelijan omaa maisterintutkielmaa.

Suoritustavat

Kirjallinen tehtävä. Kirjat sovitaan suorituksen vastaanottajan kanssa niin, että ne mahdollisimman hyvin vahvistavat opiskelijan pro gradu -työn metodia. Kurssi kannattaa siten suorittaa siinä vaiheessa, kun maisterintutkielman aihepiiri, aineisto ja metodi ovat alustavasti selvillä. Suorituksesta saa parhaan hyödyn gradutyön alkuvaiheessa, eikä sitä kannata jättää myöhemmäksi. Suoritukseen sisältyy valittuihin kirjoihin perehtyminen ja niiden esittelemien metodien testaaminen oman aineiston koepalaan.

Arviointiperusteet

Kirjalliset työt

OPPIMATERIAALIT

Annetaan kurssin alussa


Learning outcomes

Opiskelija kykenee tekemään metodisia valintoja monipuolisesta aineistojen ja lukutapojen joukosta, ottamaan ne käyttöön omassa maisterintutkielmassa ja näiden taitojen pohjalta toteuttamaan tutkimuksensa järkevällä tavalla.

Study materials

Valitaan KAKSI seuraavista:

Banks, M.: Visual Methods in Social Research.
Boje, D.: Narrative Methods for Organizational and Communication Research.
Dean, M.: Governmentality: Power and Rule in Modern Society.
Garsten, B.: Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment.
Hart, R.: Modern Rhetorical Criticism.
Hirschman, A.: The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy.
Koselleck, R.: Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten TAI Koselleck, R.: Futures past: On the Semantics of Historical Time.
Koski, A.: Niinkö on jos siltä näyttää? Kuva ja mielikuva Suomen resursseina kansainvälisessä politiikassa.
Miller, P. & Rose, N.: Governing the Present : Administering Economic, Social and Personal Life (suom. Miten meitä hallitaan).
Miller, H.: Governing Narratives: Symbolic Politics and Policy Change.
Schatz, E. (toim.): Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power.
Skinner, Q.: Visions of Politics vol. 1: Regarding Method.
Torfing, J.: New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek.
Walters, W. & Haahr, J.: Governing Europe: Discourse, Governmentality and European Integration.
Wodak, R.: The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual.
Sebastián, J. (toim.): New Approaches to Conceptual History: Political Concepts and Time.
Nelson, J.: Tropes of Politics: Science, Theory, Rhetoric, Action.
Palonen, K: From Oratory to Debate: Parliamentarisation of Deliberative Rhetoric in Westminster.
Haapala, T: Political Rhetoric in the Oxford and Cambridge Unions, 1830-1870.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching