POLS3013 Thesis Supporting Literature (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kokonaisuus, joka auttaa tenttijää näkemään maisterintutkielman merkityksen politiikan tutkimukselle.

Suoritustavat

Yksi tai useampi essee sovitusta kokonaisuudesta.

Arviointiperusteet

Kirjalliset työt

Learning outcomes

Perehtyminen teoksiin ja artikkeleihin jotka suhteuttavat maisterintutkielman aiheen laajempiin poliittisiin ja intellektuaalisiin yhteyksiinsä.

Study materials

Sovitaan tentaattorin kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching