MTEA046 Anatomy and Physiology (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikkiterapia-arviointimenetelmien esittelyä eri kohderyhmissä. Arviointimenetelmien käyttökuvauksia kliinisessä työssä ja tutkimustoiminnassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luentokurssi, oppimistehtävä. Itsenäinen työsktentely: oppimistehtävä luentojen ja kirjallisuuden perusteella.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee ihmisruumiin rakenteet ja toiminnot perustasolla
• osaa käyttää asianmukaisia anatomian ja fysiologian perustason käsitteitä
• ymmärtää fysiologisten ominaisuuksien ja rajoitteiden merkityksiä hoidossa ja kuntoutuksessa
• osaa soveltaa anatomian ja fysiologian tietoja musiikkiterapian yhteydessä.

Additional information

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Sand, O.; Sjaastaad, Ø; Haug, E. & Bjålie, J. (2011). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin). 2. painos.

Literature

  • Sand, O.; Sjaastaad, Ø; Haug, E. & Bjålie, J. (2011). Ihminen: fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOY. 2. painos.; ISBN: 978-951-0-34655-6

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching