MTEA044 Other Art Therapies (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskeisimmät Suomessa käytössä olevat taideterapiamuodot.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luentokurssi, oppimistehtävä. Itsenäinen työskentely: oheiskirjallisuus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), hyväksytysti suoritettu oppimistehtävä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• nimetä yleisimmät taideterapiamuodot ja niiden keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset käytännöt ja periaatteet
• vertailla musiikkiterapiaa muihin taideterapiamuotoihin sekä analysoida eri taideterapiamuotojen yhtäläisyyksiä ja eroja.

Additional information

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Karkou & Sanderson (2006). Arts therapies, a research based map of the field.
• Levy & Pine (1995). Dance and other expressive therapies. Psychology Press
• Rankanen, M.; Hentinen, H. & Mantere M-H. (2007). Taideterapian perusteet. Helsinki: Duodecim
• Girard, L.; Ihanus, J.; Laine, R. & Ropponen, M. (toim.) (2008). Suhteessa kuvaan – kuvataideterapian teoriaa ja käytäntöä (Kuvataideterapian työhuonekunta)

Literature

  • Karkou & Sanderson (2006). Arts therapies, a research based map of the field.; ISBN: 0-443-07256-6
  • Girard, L.; Ihanus, J.; Laine, R. & Ropponen, M. (toim.) (2008). Suhteessa kuvaan – kuvataideterapian teoriaa ja käytäntöä.; ISBN: 978-952-92-4650-2
  • Rankanen, M.; Hentinen, H. & Mantere M-H. (2007). Taideterapian perusteet. Helsinki: Duodecim.; ISBN: 978-951-656-292-9
  • Levy & Pine (1995). Dance and other expressive therapies. Psychology Press.; ISBN: 0-415-91228-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching