MTEA014 Models and Methods in Music Therapy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Musiikkiterapia ja erilaiset kehitykselliset ja neurologiset häiriöt ja sairaudet. Kurssilla käsitellään lasten, nuorten ja aikuisten musiikkiterapiaa. Erityisnäkökulmana on kuntoutuksen ja terapian rajapinta. Kurssilla perehdytään aihepiirin tyypillisiin teoreettisiin ja menetelmälliseen lähtökohtiin ja periaatteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Itsenäinen työskentely: oheiskirjallisuus. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata musiikkiterapian malleja ja menetelmiä vammaiskuntoutuksen, neurologisen musiikkiterapian sekä lasten kuntoutuksen alueilla
• osaa selittää taustateoreettisten lähtökohtien ja menetelmällisten ratkaisujen välisiä yhteyksiä
• omaa perusvalmiudet oppimansa soveltamiseen kliinistä käytäntöä ajatellen (esim. kliininen koulutus).

Additional information

Ajoitus: 1–4. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

• Ahonen Timo & Aro Tuija (1999): Oppimisvaikeudet – kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Jyväskylä: Atena
• Aldridge David (1996): Creative Music Therapy in the Treatment of Children with Developmental Delay. - The Arts in Psychotherapy 2, 3, 189-205.
• Baker, F & Tamplin, J. (2006). Music Therapy Methods in Neurorehabilitation – A Clinician’s Manual. Jessica Kingsley Publishers
• Bruscia, K.E. (2014). Case Examples of Music Therapy for Alzheimer's Disease. Barcelona Publishers
• Haapsaari, I. (2014). Silta yli synkän virran – Musiikkiterapian mahdollisuudet aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Musiikkiterapia, 29 (1)
• Hakomäki, Hanna (2007): Tarinasäveltämisen taito. PS-kustannus
• Lyytinen H, Ahonen T, Korhonen T, Korkman M, Riita T. (toim.) (2002). Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma, 2.p. WSOY
• Wigram, Pedersen & Bonde (2002): A Comprehensive Guide to Music Therapy. Jessica Kinsgley Publishers (s. 113-220: luvut 3 ja 4)
• Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.
• McDermott, O., Orrell, M. & Ridder, H.M. (2014), Aging & Mental Health, 706-716

Literature

  • Haapsaari, I. (2014). Silta yli synkän virran – Musiikkiterapian mahdollisuudet aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksessa. Musiikkiterapia, 29 (1)
  • Wigram, Pedersen & Bonde (2002): A Comprehensive Guide to Music Therapy. Jessica Kinsgley Publishers. Elektroninen aineisto.; ISBN: Painettu: 9781846423499
  • Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Elektroninen aineisto.; http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3445-3
  • Aldridge David (1996): Creative Music Therapy in the Treatment of Children with Developmental Delay. - The Arts in Psychotherapy 2, 3, 189-205.
  • McDermott, O., Orrell, M. & Ridder, H.M. (2014), Aging & Mental Health, 706-716
  • Ahonen Timo & Aro Tuija (1999): Oppimisvaikeudet – kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Jyväskylä: Atena.; ISBN: 951-796-148-0
  • Hakomäki, Hanna (2007): Tarinasäveltämisen taito. PS-kustannus.; ISBN: 978-952-451-150-6
  • Bruscia, K. E. (2012). Case examples of music therapy for Alzheimer's disease.; ISBN: 9781937440206 1937440206 9781937440381 1937440389
  • Lyytinen Heikki (2002). Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma, 2.p. WSOY.; ISBN: 951-0-27155-1
  • Baker, F., Tamplin, J., & Kennelly, J. (2006). Music therapy methods in neurorehabilitation: A clinician's manual.; ISBN: 978-1-84310-412-4 1-84310-412-1

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching