MSLA1102 Current Approaches to Heritology and Museology (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian nykysuuntauksiin liittyvää tieteellistä keskustelua. Käsitellään muun muassa kokoelmatyöhön, yleisötyöhön ja kulttuuriperintöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely ja tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen työ. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti tai kirjallinen työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee heritologiaan ja museologiaan liittyvää nykykeskustelua,
- tietää museologisen ja heritologisen tutkimuksen nykytutkijoita sekä
- hahmottaa kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyviä keskeisiä käsitteellisiä kysymyksiä.

Literature

 • Rose, Julia 2016: Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites.; ISBN: 978-0-7591-2438-7
 • Smith, Laurajane 2006: Uses of Heritage.; ISBN: 0-203-60226-9
 • Ross Parry (ed.) 2010: Museums in a Digital Age. Leicester Readers in Museum Studies.; ISBN: 041540262X
 • Simmons, John E. 2006: Things Great and Small: Collections Management Policies.; ISBN: 1933253037
 • Simon, Nina 2016: The Art of Relevance.; ISBN: 0692701494
 • Ronström, Owe (ed.) 2008: Kulturarvspolitik - Visby: från sliten småstad till medeltidsikon.; ISBN: 91-7331-112-X
 • Harrison, Rodney 2013: Heritage Critical Approaches.; ISBN: 041559197X
 • Weil, Stephen E. 2002: Making Museums Matter.; ISBN: 1-58834-025-2
 • Valitaan viisi kirjaa seuraavista:
 • Simon, Nina 2010: The Participatory Museum. Saatavana verkossa http://www.participatorymuseum.org/read/
 • http://www.participatorymuseum.org/read/

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Exam (10 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching