MSLA1101 Classical Theories in Heritology and Museology (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian teorian syntyvaiheisiin liittyvää tieteellistä keskustelua.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely ja tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen työ. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti tai kirjallinen työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee museologian teorian syntyvaiheiden lähtökohtia,
- tuntee heritologisen ja museologisen tutkimuksen keskeisiä tutkijoita ja heidän ajatuksiaan sekä
- hahmottaa kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyneitä varhaisempia käsitteellisiä kysymyksiä.

Literature

  • Hooper-Greenhill, Eilean 1992: Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge.; ISBN: 9780203415825
  • Pearce, Susan 1992: Museums, Objects and Collections: a cultural study. Leicester: Leicester University Press.; ISBN: 1-56098-330-2
  • Sola, Tomislav 1997: Essays on museums and their theory: Towards the cybernetic museum. Helsinki: Finnish Museum Associaton.; ISBN: 951-9426-18-3
  • van Mensch, Peter 1998: Towards a methodology of museology.
  • Lowenthal, David 1988: The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press.; ISBN: 0-521-22415-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Exam (10 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching