MSLA035 Learning through Work II (8 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen.

Suoritustavat

Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. Kuuden viikon (180 tuntia) laajuinen ohjattu työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa.

Arviointiperusteet

Työskentely ja raportti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee museon erityispiirteitä työympäristönä ja sen toimintaa kulttuuriperintöorganisaationa,
- osaa soveltaa aiemmin oppimaansa käytännön työtehtävissä,
- tunnistaa ja kykenee arvioimaan omaa suoriutumistaan ja omaa osaamistaan museotyöntekijänä sekä
- osaa vertailla kahden erilaisen museotyypin piirteitä sekä työympäristöinä että organisaatioina.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching