MSLA033 Excursions and Current Issues in the Field of Museology (7 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan, vertaillaan ja arvioidaan kotimaisia ja/tai ulkomaisia museo- ja kulttuuriperintökohteita. Osallistutaan kulttuuriperintö- ja museokentällä järjestettäviin ajankohtaisiin seminaareihin

Suoritustavat

Aktiivinen projektityöskentely Jyväskylän yliopiston valtakunnallisen museologiaseminaarin järjestämiseksi ja oman projektityöskentelyn kirjallinen dokumentointi tai osallistuminen vähintään viiteen museo- tai kulttuuriperintöalan seminaaripäivään ja tilaisuuksien kirjallinen raportointi (4 op). Tutustuminen vähintään kuuteen museo- tai kulttuuriperintökohteeseen ja vierailujen kirjallinen raportointi (3 op)

Arviointiperusteet

Oman projektityöskentelyn kirjallinen itsearviointiraportti tai raportti museo- ja kulttuuriperintöseminaareista (4 op). Kulttuuriperintö- ja museokohdevierailujen raportti (3 op).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee erilaisia museoita, museotyyppejä ja kulttuuriperintökohteita,
- osaa arvioida ja vertailla niitä,
- tuntee museologiassa ja museokentällä käytävää ajankohtaista keskustelua museo- ja kulttuuriperintötyön kysymyksistä sekä
- tuntee museo- ja kulttuuriperintöalan seminaari- ja kongressikäytänteitä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (7 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (7 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching