LYTP006 Basics of Sport Planning (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1. Suunnittelun keskeiset käsitteet
2. Suunnitteluorganisaatiot
3. Suunnitteluprosessit
4. Suunnittelumenetelmät
5. Rationaaliset suunnitteluteoriat
6. Osallistuvat suunnitteluteoriat
7. Normatiiviset suunnitteluteoriat
8. Liikuntasuunnittelun asema perus- ja soveltavien tieteiden joukossa
9. Liikuntasuunnittelun kansainvälisiä virtauksia

Suoritustavat

Suoritustapoja on kaksi: toinen tutkinto-opiskelijoille ja toinen kurssia valinnaisena suorittaville. Suoritustapaa ei voi valita itse.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden tutkinto-opiskeijat: Osallistuminen luennoille (20 tuntia), luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen yhtäaikaa luentojen lopuksi järjestettävässä tenttitilaisuudessa.

Valinnaisena kurssin suorittavat: Kirjatentti, koko kirjallisuus tentittävä kerralla.

Arviointiperusteet

Tutkinto-opiskelijoille lopputentti, jossa painotetaan luento-osuutta 50 % ja kirjallisuuden osuutta 50 %.
Valinnaisena kurssia suorittaville: kirjatentti 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelijan odotetaan
- hallitsevan keskeiset suunnitteluteoreettiset pääsuuntaukset sekä peruskäsitteet ja niihin liittyvän perusliikuntasuunnittelumetodiikan
- osaavan arvioida kriittisesti liikuntasuunnittelun asemaa tieteiden kentässä
- hallitsevan liikuntasuunnittelun keskeisiä kansainvälisiä virtauksia

Additional information

syyslukukausi

Literature

 • Suomi, K. 1989. Yhdyskuntasuunnittelusta liikunnan elinpiirisuunnitteluun. Helsinki: Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 121. (sivut 1–72 ja 123–138, yht. 87 s.)
 • http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/245/Liikuntapaikkaraportti_www_2013.pdf
 • http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/liikuntakaavoitus_150dpi.pdf
 • Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2014:4. (81 s.) <br />http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/378/www_liikuntapaikkarakentamisen_suunta_paivitetty.pdf
 • Soudunsaari, Leena & Hentilä, Helka-Liisa. 2018. Liikunnan edistäminen kunnissa: Hyviä käytäntöjä kuntien poikkihallinnolliseen yhteistyöhön yhdyskuntasuunnittelun kontekstissa. Oulun yliopisto, arkkitehtuuri B1. Oulu. (14 s.) http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1806-9
 • Valinnaisena kurssia suorittavien tenttikirjallisuus (yht. viisi teosta/artikkelia, kaikki tentittävä kerralla):
 • http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1806-9
 • http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/378/www_liikuntapaikkarakentamisen_suunta_paivitetty.pdf
 • Hentilä, Helka-Liisa & Miettinen, Jenny. 2012. Kaavoituksen avulla parempi liikuntaympäristö – ohjeita osallistumiseen. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. Julkaisu C140. Oulu. (sivut 1-7, yht. 7 s.) http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/liikuntakaavoitus_150dpi.pdf
 • Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo. 2013. Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1 & Nuorisotutkimusverkosto/-seura. (117 s.) http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/245/Liikuntapaikkaraportti_www_2013.pdf
 • Tutkinto-opiskelijoiden tenttikirjallisuus: tarkennetaan myöhemmin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching