LPSP303 Group Dynamics in Sports Coaching (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ryhmädynamiikkaan liittyvät teoriat ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Ryhmien luonne, ryhmän vuorovaikutus ja kommunikaatio, ryhmäprosessien vaihtelu ja ryhmän kehittyminen.

Suoritustavat

Luentoja 14 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät. Luennoilla aktiivinen osallistuminen ja luentotehtävien tekeminen.

Avoin yliopisto: Luentotallenne (2t) ja tentti.

Arviointiperusteet

0 - 5 (luentojen ja niihin liittyvä materiaalin tenttiminen 100 % tai kirjallisuuden tenttiminen 100 %)
Oppimistehtävät 100%
Avoin yliopisto: Tentti 100%.

Avoin yliopisto: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä keskeiset ryhmäilmiöihin liittyvät käsitteet ja tunnistaa ryhmätoiminnan lainalaisuuksia urheilussa
- kuvata ryhmädynamiikkaan liittyviä teorioita
- nimetä ryhmätoiminnan kehittämismenetelmiä

Description of prerequisites

LPSP300 Johdatus urheiluvalmennuksen psykologiaan

Literature

  • Carron ym. (2005, 3rd ed.), Group Dynamics in Sport. Morgantown, W.V: Fitness Information Technology. (376 s, osin.); ISBN: 188569363X
  • Rovio ym. (toim., 2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu n:o 163. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura.; ISBN: 9789518982763

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching