LPSP302 Emotional and Interaction Skills in Sports Coaching (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla keskitytään teoriassa ja käytännössä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, joita valmentaja tarvitsee työssään. Kurssilla harjoitellaan itseilmaisua minäviestein, kuuntelun taitoja,ongelmanratkaisutaitoja, tiimityöskentelyn kehittämisen perusmenetelmiä, yhteistyötä ja vastuunottoa urheilussa.

Suoritustavat

Luennot 24 tuntia ja niihin liittyvät tehtävät ja kirjallisuus. Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen itsenäisesti ja
ryhmätyöskentelynä

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää tunne- ja vuorovaikutusoppimisen käsitteen ja hallitsee perustaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
· osaa kuvata tunne- ja vuorovaikutusoppimista yksilö- ja ryhmätason ilmiönä
· osaa ilmaista selkeästi omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita
· hallitsee kuuntelutaitoja
· osaa ratkaista vuorovaikutusongelmia
· on kokeillut ryhmän kehittämisen perusmenetelmiä

Description of prerequisites

LPSP300 Johdatus urheiluvalmennuksen psykologiaan

Literature

  • Lintunen & Gould (2014). Developing Social and Emotional Skills. In: A. Papaioannou and D. Hackfort (eds.) Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge. pp. 619-633.; ISBN: 9781848721289

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching