LPSP300 Introduction to Psychology in Sports Coaching (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Urheilu-, liikunta- ja valmennuksen psykologian käsitteet ja urheilupsykologisen asiantuntemuksen käyttöalueet
Psyykkistä hyvinvointia tukeva valmennus
Psyykkisen valmentautumisen taidot ja tekniikat
Urheilupsykologian eettiset ja pätevyyskysymykset sekä oman asiantuntemuksen rajoitukset valmennuksen psykologian alueella

Suoritustavat

Luennot 14 tuntia ja niihin liittyvät tehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen itsenäisesti ja ryhmätyöskentelynä
tai kirjallisuuden tenttiminen

Avoin yliopisto: Lähiopetus 14 tuntia ja oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Arviointi 0-5 (50% aktiivisesta osallistumisesta, 50% tehtävistä tai 100% kirjallisuudesta).
Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävä 100%.

Avoin yliopisto: Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvata urheilupsykologian periaatteita ja teorioita sovellettuina valmennuksen psykologiaan
- nimetä psyykkisen valmennuksen tehokkuuteen vaikuttavat päätekijät
- kuvata urheilupsykologian ammattieettiset suositukset

Study materials

Matikka & Roos Toim. (2012) Urheilupsykologian perusteet. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 169. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura. 363 s. ISBN-13: 9789518982893.
ja
Ammattieettiset suositukset: http://supy.sporttisaitti.com/supy-n-ammattieettiset-saannot/

tai

Papaioannou & Hackfort (toim.). (2014). Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge. Sivut 325 – 510. ISBN: 9781848721289.
and
Ethical Principles and Standards: http://www.appliedsportpsych.org/about/ethics/ethics-code/

Literature

  • http://supy.sporttisaitti.com/supy-n-ammattieettiset-saannot/
  • Ethical Principles and Standards: http://www.appliedsportpsych.org/about/ethics/ethics-code/
  • Ammattieettiset suositukset: http://supy.sporttisaitti.com/supy-n-ammattieettiset-saannot/
  • http://www.appliedsportpsych.org/about/ethics/ethics-code/
  • Matikka & Roos Toim. (2012) Urheilupsykologian perusteet. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu 169. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura. 363 s.; ISBN: 9789518982893.
  • Papaioannou & Hackfort (toim.). (2014). Routledge Companion to Sport and Exercise Psychology. Global perspectives and fundamental concepts. London: Routledge. Sivut 325 – 510.; ISBN: 9781848721289

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching