LPSP1002 Foundation of exercise psychology (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Psyykkisen valmennuksen perustekniikat: tavoitteiden asettaminen, motivointi, vireystilan säätely, rentoutumis- ja energisoitumistekniikat, mielikuvien käyttö, tarkkaavaisuuden kontrollointi ja keskittyminen.

Suoritustavat

Avoin yliopisto: Verkkoluento (2t) ja oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Oppimistehtävä 100%

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata psyykkisen valmennuksen perustekniikoita

Literature

  • Liukkonen, L. (2017). Psyykkinen vahvuus. Mielen taitojen harjoituskirja. Jyväskylä: PS-kustannus.; ISBN: 978-952-451-737-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching