LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Open Science Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa tutkimusta. Aineistonhallinnalla tarkoitetaan, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto on luotu, tallennettu ja järjestetty luotettavasti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrotaan, miten aineistoja hallinnoidaan ja miten jatkokäyttö mahdollistetaan. Tutkimusaineistojen avaaminen tukee vastuullisen tieteen tavoitteita, mutta tutkijan on tunnistettava lainsäädännölliset rajoitteet, milloin aineistoa ei voi avata, ja kyettävä perustelemaan tämä tutkimuseettisistä lähtökohdista käsin.

Opintojakson sisältö, osaamistavoitteet ym. täsmentyvät kevään aikana.

Learning outcomes

-

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching