KYVP1004 Sign languages in social context (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiolingvistiikan peruskäsitteisiin, sosiolingvistiseen variaatioon, kielikontaktiin, kielen muutokseen, monikielisyyteen viittomakielisessä yhteisössä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3

Learning outcomes

- hallitsee sosiolingvistiikan alan peruskäsitteistön
- ymmärtää, että viittomakielisessä/kuurojen yhteisössä esiintyy kielellistä vaihtelua
- tietää, mitkä sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä kielen vaihteluun ja miten ajallinen, alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu liittyvät toisiinsa
- ymmärtää kielen muuttumisen, kielen osuuden ryhmäidentiteetin muodostumisessa sekä kielikontaktit ja monikielisyyden ja niiden ehdot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching