KYVP1001 Deaf community and history (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla keskitytään sekä suomalaisen että muiden maiden kuurojen yhteisöjen historiaan ja tärkeisiin tapahtumiin. Kurssilla käsitellään viittomakielityön tärkeyttä sekä pohditaan, kuinka kuuroja nimitetään eri yhteyksissä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Learning outcomes

- omaa yleiskäsityksen kuurojen historian tapahtumista ja sen vaikutuksista ulkomailla
- tietää kuurotietoisuuden syntyyn sekä kuurojen ja viittomakielisten yhteisyyden syntyyn vaikuttavia henkilöitä Suomessa ja muualla maailmassa
- tuntee kuuroutta/kuuroisuutta koskevien kysymyksien näkökulmia ja käsitteitä
- ymmärtää viittomakielityön merkityksen kohti kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching