KTKA2021 The Construction of Scientific Knowledge: Quantitative research methods, Profiency Test (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, hyvä tieteellinen käytäntö, spss-ohjelmiston käyttö

Suoritustavat

Näyttökoe. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Näyttökokeen hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kerätä määrällisen tutkimusaineiston, analysoida ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
- valita sopivan tilastollisen analyysimenetelmän
- noudattaa määrällisen tutkimuksen teon eettisiä periaatteita
- osaa arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching