KOPS1003 Current Issues in Language Teaching (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.

Suoritustavat

Osallistuminen kontaktiopetukseen, lukupiirityöskentelyyn tai kehityshankkeeseen tai itseopiskelu.

Arviointiperusteet

Opintojakson alkaessa yhteisesti sovittu raportointi (esim. kirjallisuusraportti, hankeraportti, pienimuotoinen tutkielma). Läsnäolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Itseopiskelun kohdalla essee.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön
-osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa
-osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja
-tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa
-osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching